OVER HET PROJECT
tratteggio

Het project Print Your Future heeft als doel om nieuwe geschoolde arbeidskrachten aan te trekken voor topfuncties in de Europese grafische sector. Het is een project dat 24 maanden loopt en gefinancierd wordt in het kader van de Sociale Dialoog (VP/2019/001/0061) over toekomstige vaardigheden en  aanwerving in de drukkerijsector. Het project loopt van februari 2020 tot januari 2022. Het project focust zich voornamelijk op 4 landen: EstlandDuitsland, Nederland en Portugal.

De Europese drukkerijsector staat voor een dubbele uitdaging: een nieuwe generatie voor de sector aantrekken en ervoor zorgen dat de passende beroepsopleidingen worden gevolgd. Zo kunnen deze nieuwe aanwervingen de erg noodzakelijke technische vaardigheden aanleren in een voortdurend veranderende technologische en digitale omgeving. Het is binnen deze context dat de Europese sociale partners voor de grafische sector, Intergraf en UNI Europa Graphical, drie specifieke doelstellingen hebben vastgelegd die in een project moeten worden bereikt:

  • diagnose
  • capaciteitsopbouw en implementatie
  • communicatiecampagne

Het projectwerk is in 4 werkpakketten georganiseerd

1

DIAGNOSE: AANWERVING EN TEWERKSTELLING VAN JONGE WERKNEMERS: PROBLEMEN, OPLOSSINGEN, BESTE PRAKTIJKEN EN STRATEGIE

 

De aandacht vestigen op de mogelijke en meest effectieve acties van de sector om nieuwe werknemers aan te trekken– extra aandacht geven aan het aanwervingsproces van jongeren en de factoren die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van jongeren in de drukkerijsector. Er zullen conclusies worden getrokken over de belangrijkste problemen, oplossingen en beste praktijken en deze zullen worden gepresenteerd tijdens de high level workshop in dit werkpakket.

Show
2

CAPACITEITSOPBOUW EN IMPLEMENTATIE

 

 

 

 

 

Het creëren van een gemeenschappelijk kader voor de implementatie van acties die de aanwerving en tewerkstelling van jongeren kan promoten. Optimale werkwijzen die in het vorige werkpakket geïdentificeerd werden, zullen diepgaand geanalyseerd worden en/of worden geïmplementeerd in testactiviteiten op het grondgebied van de 4 doellanden (Estland, Duitsland, Nederland en Portugal). Informatie die uit dit werkpakket wordt vergaard, zal worden voorgesteld in een ‘Toolkit voor de inclusie en het behoud van jonge werknemers in de drukkerijsector.

Show
3

HULPMIDDELEN VOOR DE PROMOTIE, VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

 

 

 

 

Het verzekeren van geschikte communicatie voor dit project. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van een nieuwe sectorale identiteit, waarbij foto’s worden verzameld die het werk beschrijven, interviews met jonge werknemers in ten minste 4 landen, een verzameling informatiepakketten over jobprofielen en documentatie van concrete ervaringen van jonge werknemers. Dit alles zal worden gecommuniceerd in promotiefoto’s en -filmpjes, op een specifieke website en in een communicatiecampagne, inclusief de sociale media. Er zullen ook 4 “Dagen van de jonge werknemers” gehouden worden om de uitwisseling van informatie te promoten.

Show
4

SLOTCONFERENTIE

 

 

 

 

 

 

Om alle resultaten van het project te verzamelen en voor te stellen. De slotconferentie zal het belangrijkste publieke evenement van het project zijn, dat wordt gehouden in juni 2021. Er zal ook een eindrapport voor het project worden opgesteld.

Show

Een project gefinancierd met de steun van de Europese Commissie

PARTNERS
tratteggio

Medecoördinatoren

Europese werkgeversvereniging

Intergraf is de Europese federatie voor drukwerk en digitale communicatie. Het is een handelsvereniging die in Brussel is gevestigd en die de werkgevers in de Europese drukkerijsector vertegenwoordigt. Intergraf vertegenwoordigt 21 nationale drukkerijfederaties in 20 landen. Haar belangrijkste taak is het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de drukkerijsector en digitale communicatie in Europa. Hiervoor werkt zij samen met de Europese Unie om het concurrentievermogen van de sector te ondersteunen door middel van belangenbehartiging, uitwisseling van informatie, networking en het aangaan van de Sociale Dialoog.

Sinds een Europese Sociale Dialoog voor de grafische sector van start ging in 2013, is Intergraf de sociale partner die de werkgevers vertegenwoordigt. Het doel van een Europese Sociale Dialoog is te zorgen voor een permanente dialoog tussen werkgevers en werknemers en de Europese bestuur te verbeteren door de sociale partners te betrekken bij de besluitvorming en de uitvoering van het beleid. Een deel hiervan is de samenwerking bij projecten die de drukkerijsector ten goede komen, zoals Print Your Future.

Meer informatie kan u terugvinden op: www.intergraf.eu

 

Europese vakbond

UNI Europa Graphical (UNI-EG) is de Europese Grafische Sector van UNI-Europa. Als zodanig bevordert zij de solidariteit en het begrip tussen de vakbondsorganisaties van de Europese grafische sector, de verpakkingssector, de papierverwerkende sector, de uitgeverijen, de krantenproductie en de aanverwante media-industrieën. UNI EG vertegenwoordigt bijna 200.000 leden, verspreid over 48 vakbonden in 32 landen.

Meer informatie kan u terugvinden op: www.uniglobalunion.org

 

Lokale experten

Estland

De Association of Estonian Printing and Packaging Industry (AEPPI – De Associatie van Estse druk- en verpakkingssector) werd in 1996 opgericht als Estonian Printer’s Union en kreeg een nieuwe naam in 2016. AEPPI is een vakvereniging die de belangen van de drukkerijsector in Estland bevordert en beschermt. Wij vertegenwoordigen 40 aangesloten bedrijven (januari 2020), waaronder drukkerijen, verpakkingsfabrikanten, leveranciers en ook de school voor beroepsonderwijs – alle partijen in de drukkerijsector die belang hebben bij de handhaving van een gunstig bedrijfsklimaat en de bevordering van hun zaken en samenwerking. De Association of Estonian Printing and Packaging Industry is de erkende instantie voor certificaten van beroepskwalificaties voor de drukkerijsector.

Meer informatie kan u terugvinden op: www.etpl.ee (in het Ests) of www.printinestonia.eu (in het Engels)

Duitsland

De Stuttgart Media Universiteit, Hochschule der Medien (HdM – Mediahogeschool), is een openbare universiteit (gefinancierd door de deelstaat Baden-Württemberg) die mediaspecialisten opleidt. De HdM biedt een breed spectrum van media-expertise: van gedrukte media tot elektronische media, van vormgeving tot bedrijfskunde, van bibliotheekwetenschap tot reclame, van inhoud voor media tot verpakkingstechnologie, van computerwetenschap tot informatiewetenschap tot uitgeven en elektronische media. Ongeveer 30 geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen weerspiegelen deze diversiteit. Momenteel zijn er meer dan 5.000 studenten ingeschreven aan de universiteit.

Meer informatie kan u terugvinden op: www.hdm-stuttgart.de

 

Nederland

GOC is de opleidingspartner voor de grafische media en kartonnagesector in Nederland. Sinds 1925 verzorgen wij als beroepsopleidings- en kenniscentrum door de sector erkende opleidingen en projecten op maat voor drukkerijen, verpakkingsbedrijven, kartonnage- en andere grafische bedrijven en technische werkplaatsen. Wij bieden opleidingen aan die volledig op maat zijn gemaakt voor de behoeften en uitdagingen die grafische media en kartonnagebedrijven tegenwoordig hebben. De opleidingen worden gegeven door professionele docenten met een achtergrond in de sector, die ook de taal van uw klanten spreken.

GOC is ook betrokken bij de promotie, de aanwerving van jongeren, ondersteuning bij de ontwikkeling van arbeidskrachten en hulp bij outplacement. We helpen grafische media- en kartonnagebedrijven met advies en opleidingen om, onder meer, hun organisatie te versterken, hun processen te verbeteren en efficiënter te produceren. Ook adviseren wij scholen, onder meer, over examinering, nieuwe keuzes en verdere ontwikkeling van opleidingen. Bovendien helpt GOC grafische mediabedrijven om toekomstbestendig te worden of te blijven. We doen dit met advies en programma’s gericht op de duurzame inzetbaarheid en levenslang leren. Voorts doet GOC jaarlijks onderzoek naar trends in de sector, waaronder technische innovaties en naar de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. Op basis hiervan levert GOC kennis aan overheid, sociale partners en bedrijven en houden we beroepsprofielen actueel. Daarnaast brengt GOC bedrijven, werknemers, werkgeversorganisaties, vakbonden en regeringen met elkaar in contact. Het doel? Samenwerken aan de ontwikkeling van de sector.

Meer informatie kan u terugvinden op: www.goc.nl

 

Portugal

Apigraf, The Portuguese Printing and Paper Converting Association (Portugese vereniging voor drukkerijen en papierverwerkende sector), is de nationale vertegenwoordiger van de belangen van deze sectoren en een van de oudste sectorale organisaties van Portugal. Ze vertegenwoordigt een sector die bestaat uit ongeveer 2.110 bedrijven, die meer dan 23.000 werknemers in dienst hebben en een globale omzet van 2.2 miljard euro hebben.

Het totale aantal ondernemingen die bij Apigraf zijn aangesloten, bedraagt slechts 14,5% van het totaal in de sector, hoewel hun handelsvolume overeenkomt met 64,5% (2.354 miljoen euro op een totaal van 3.651 miljoen euro). Dit is omdat het gemiddelde aantal werknemers per onderneming die lid is van Apigraf 27,4 bedraagt, terwijl het gemiddelde aantal werknemers per onderneming die geen lid is 7,14 is. Voor de drukkerijsector (CAE 18) bedraagt het totale aantal aangesloten bedrijven 16% van de totale sector, hoewel hun bedrijfsvolume overeenkomt met 83,4% (2,354 miljoen euro op een totaal van 2,821 miljoen euro). Dit is omdat het gemiddelde aantal werknemers per onderneming die lid is van Apigraf 24,3 bedraagt, terwijl het gemiddelde aantal werknemers per onderneming die geen lid is 5,2 is.

Meer informatie kan u terugvinden op: www.apigraf.pt

 

Technical partner

Spin 360

Spin360 is een consultancy bedrijf dat in 2009 werd opgericht. Het biedt geavanceerde en innovatieve diensten aan. Het bevordert duurzame ondernemingsmodellen op de internationale markten van mode en design. Het ontwikkelt en beheert projecten voor de strategische ontwikkeling van menselijke vaardigheden (jongeren in het bijzonder) en voor het ontwerpen van innovatieve werkgelegenheidsmodellen

Meer informatie kan u hier terugvinden: www.spin360.biz