AMETIKIRJELDUSED
tratteggio

Mis on teie huvid ja anded? Trükitööstus pakub palju võimalusi erinevate oskustega inimestele. Milline roll toob teist parima välja?

Kaubandus

Kontohaldur

Kontohaldur vastutab müügi haldamise ja suhete eest trükikoja jaoks oluliste klientidega.

Müügitugi

Müügitoe spetsialist tagab tõrkeotsingu abi seoses klientide tellimuste ja konto olekutega ning vastutab suhete eest kõigi klientidega (väikeste ja suurte).

Trükitöö hinnastamine

Trükitöö hinnakujunduse spetsialist teeb trükitööde jaoks hinnakalkulatsioone, toetab ettevõtte kontohaldureid ja müügiüksuseid.

Suhtlusnõustaja

Suhtlusnõustaja vastutab suhtlusstrateegiate, teenuste, toodete ja abivahendite arendamise ja väljatöötamise ning trükikoja klientide nõustamise eest.

Ristmeedianõustaja

Ristmeedianõustaja vastutab ristmeediastrateegiate, teenuste, toodete ja abivahendite väljatöötamise ning trükikoja klientide nõustamise eest.

Graphic-designer_2
Photo

Trükiettevalmistus

Trükitööde juht

Trükitööde juht korraldab kõik trükitööd nii, et kõik vajalikud etapid toimiksid tõhusalt nii trükiettevalmistuse, trükkimise kui köitmise protsessis.

IT-andmebaasi operaator

IT-andmebaasi operaator vastutab kõigi veebist printimiseks andmebaasis olevate kõikide failide käsitsemise eest trükitööde automatiseeritud tarkvarasüsteemis.

Fotograaf

Fotograaf vastutab loominguliste ja tehniliselt korrektsete piltide jäädvustamise eest reklaamtrükiste ja ristmeedia tellimuste jaoks.

Graafikadisainer

Graafikadisainer loob arvutitarkvara abil või käsitsi visuaalseid kontseptsioone, et edastada ideid, mis inspireerivad, teavitavad ja köidavad tarbijaid. Nad töötavad välja rakenduste, nagu reklaamide, brošüüride, ajakirjade, veebisaitide jms, üldise paigutuse ja tootekujunduse.

Dtp-operaator

Dtp-operaator on tehnik, kes valmistab ette trükkimisprotsesse vormindades, seadistades ja paigutades teksti ja graafikat sobivasse vormi. Trükiettevalmistuse operaatorid teevad trükkimiseelse proovi või näidise sellest, milline valmistoode välja näeb. Paljude trükilepingute puhul otsustab klient selles etapis, kas trükkimise saab plaanipäraselt läbi viia. Enamikes trükikodades vastutab Dtp-operaator ka arvutist trükiplaadile tootmisprotsessi eest.

Veebidisainer

Veebidisainer on loominguline amet internetilehtede ja veebisaitide kujundamiseks ja loomiseks, millest paljudes on ühendatud tekst heli, piltide, graafika ning videoklippidega. Veebidisainer vastutab internetilehe või veebilehtede disainimise ja kujunduse loomise eest, kasutades selleks pilte, HTML-i, CSS-i ja JavaScripti.

Kvaliteedikontrolli spetsialist

Kvaliteedikontrolli spetsialist registreerib oma kontrollide tulemused katsearuannetesse. Defektide tuvastamisel teavitavad inspektorid järelevalvespetsialiste ning aitavad tootmisprobleeme analüüsida ja parandada.

Arvutist trükiplaadile operaator

Arvutist trükiplaadile operaator valmistab ette trükiplaate, mida erinevates trükiprotsessides ja -meediumites originaalina kasutada. Trükiplaadid on laser-söövitatud digitaalsetest allikatest kasutades arvutist trükiplaadile tehnoloogiat. Ofsetplaatide ja fleksograafiliste plaatide valmistamiseks kasutatakse spetsiifilist protsessi.

Sügavtrükisilindri ettevalmistamise operaator

Sügavtrükisilindri ettevalmistamise operaator vastutab sügavtrükisilindri valmistamise kõigi etappide eest. See hõlmab silindri pinnale graveerimist ja selle kroomimist ning silindri transportimist trükipressi.

Sõeltrükitehnik

Sõeltrükitehnikud graveerivad või söövitavad sõelu paberile või tekstiilile printimiseks.

Stantsimise-lõikamise/reljeeftrükimeister

Patriitsi valmistamise meister on spetsialist, kes valmistab kaks omavahel sobituvat spetsiifilise kujuga graveeritud patriitsi, millega lõigata materjali või muuta selle pinda.

Print_1
Print_9
Print_4
Print_8
Print_6

Trükkimine

Poognaofsettrükimasin

Poognaofsettrükimasinates kasutatakse kujutise printimiseks ofsettrükipressi. Ofsettrükipress kannab tindiga kaetud kujutise trükiplaadilt kummikangale enne kui see trükitavale pinnale trükitakse. Enamikke ofsettrükipresse juhitakse ja kontrollitakse arvutist, ning nendes kasutatakse nelja, kaheksat või kümmet värvi.

Rullofsettrükimasin

Rullofsettrükimasinate puhul töötab koos mitu trükimasinat, et trükkida ajalehtede või ajakirjade suuri tiraaže ühe tootmisprotsessi käigus. Ülimalt automatiseeritud protsess hõlmab katkematut trükkimist paberirullidest etteantud paberile, paberirullide paigutamist, voltimist ja lõikamist, uute trükiste lisamist ja andmebaasidest printimist tindiprinteritega. Kõik toimub ühes tootmisvoos.

(Rull) sügavtrükimasin

Sügavtrükipressi operaatorid töötavad sügavtrükipressidega, kus kujutis graveeritakse otse rullile. Nad seadistavad pressi ja jälgivad seda töö ajal, tagades ohutuse ja lahendades probleemid. Sügavtrükkimine on ülimalt automatiseeritud protsess, mis tähendab graveeritud silindrite sisse- ja väljatõmbamist trükimasinasse ja välja.

Fleksotrükimasin

Fleksotrükimasina operaatorid kasutavad fleksograafilist reljeefplaati, millega saab trükkida peaaegu igale materjalile. Reljeefplaat kaetakse tindiga ja surutakse trükitavale materjalile. Suurtel fleksotrükimasinatel on kaheksa kuni kümme värvi ning neid juhitakse ja kontrollitakse arvutist.

Sõeltrükimasin

Sõeltrükimasinate puhul surutakse tint läbi sõela. Tööstuslikku sõeltrükkimist kasutatakse sageli sellistele materjalidele trükkimiseks, mida on muudes protsessides raske kasutada (jäigad plastpinnad ja tekstiil).

Löögitu trükimasin

Löögitud trükimasinad töötavad koos seadmetega, mis trükivad otse materjalile vaheplaati kasutamata. Digitrükimasinate puhul kasutatakse tavaliselt laseri- või tindiprinteri tehnoloogiat üksikutele lehtedele trükkimiseks, ilma et valmis digitoote ja trükkimise vahel tuleks teha pikki või töömahukaid tehnilisi etappe.

Print_3
Print_2
Print_10

Viimistlemine ja köitmine

Lõikamismasina operaator

Lõikamismasina operaator lõikab paberipakid soovitud suurusega lehtedeks, kasutades selleks masinat, mida juhitakse ja kontrollitakse arvutist. Operaator kasutab oma töös erinevaid ergonoomilisi seadmeid, näiteks paberi tõstmise ja transportimise süsteeme.

Voltimismasina operaator

Voltimismasina operaatorid töötavad masinal, mis voldib paberit ja paberipakke. Tuntakse erinevat tüüpi voltimissüsteeme ja -tehnikaid.

Papi voltimis-/kleepimismasina operaator

Papi voltimis-/kleepimismasina operaator töötab masinal, millega volditakse ja kleebitakse pappi, et luua pakkimistööstuse jaoks kolmemõõtmelisi pakendeid.

Köitmismasina operaator

Köitmisoperaator töötab masinal, mis köidab trükitud või trükkimata paberi klambrite, nööride, liimi või muu sidumistehnoloogia abil köideteks. Niitõmblusmasina operaator töötab masinal, mis õmbleb paberi kokku, et moodustada köide ja ühendab selle raamatukaantega.

Stantsimise-lõikamise/reljeeftrükioperaator

Paberi stantsimise-lõikamise ja reljeeftrükipressi operaatorid kasutavad pressi paberi lõikamiseks või materjali teatud alade tõstmiseks või süvendamiseks, et muuta trükk reljeefseks. Kaks sobituvat graveeritud patriitsi pannakse ümber paberi, millele rakendatakse survet, et muuta materjali pinda või lõigata see välja.