AMETIKIRJELDUSED
tratteggio

Mis on teie huvid ja anded? Trükitööstus pakub palju võimalusi erinevate oskustega inimestele. Milline roll toob teist parima välja?

Kaubandus

Kontohaldur

Kontohaldur vastutab müügi haldamise ja suhete eest trükikoja jaoks oluliste klientidega.

Müügitugi

Müügitoe spetsialist tagab tõrkeotsingu abi seoses klientide tellimuste ja konto olekutega ning vastutab suhete eest kõigi klientidega (väikeste ja suurte).

Trükitöö hinnastamine

Trükitöö hinnakujunduse spetsialist teeb trükitööde jaoks hinnakalkulatsioone, toetab ettevõtte kontohaldureid ja müügiüksuseid.

Suhtlusnõustaja

Suhtlusnõustaja vastutab suhtlusstrateegiate, teenuste, toodete ja abivahendite arendamise ja väljatöötamise ning trükikoja klientide nõustamise eest.

Ristmeedianõustaja

Ristmeedianõustaja vastutab ristmeediastrateegiate, teenuste, toodete ja abivahendite väljatöötamise ning trükikoja klientide nõustamise eest.

Graphic-designer_2
Photo

Trükiettevalmistus

Trükitööde juht

Trükitööde juht korraldab kõik trükitööd nii, et kõik vajalikud etapid toimiksid tõhusalt nii trükiettevalmistuse, trükkimise kui köitmise protsessis.

IT-andmebaasi operaator

IT-andmebaasi operaator vastutab kõigi veebist printimiseks andmebaasis olevate kõikide failide käsitsemise eest trükitööde automatiseeritud tarkvarasüsteemis.

Fotograaf

Fotograaf vastutab loominguliste ja tehniliselt korrektsete piltide jäädvustamise eest reklaamtrükiste ja ristmeedia tellimuste jaoks.

Graafikadisainer

Graafikadisainer loob arvutitarkvara abil või käsitsi visuaalseid kontseptsioone, et edastada ideid, mis inspireerivad, teavitavad ja köidavad tarbijaid. Nad töötavad välja rakenduste, nagu reklaamide, brošüüride, ajakirjade, veebisaitide jms, üldise paigutuse ja tootekujunduse.

Dtp-operaator

Dtp-operaator on tehnik, kes valmistab ette trükkimisprotsesse vormindades, seadistades ja paigutades teksti ja graafikat sobivasse vormi. Trükiettevalmistuse operaatorid teevad trükkimiseelse proovi või näidise sellest, milline valmistoode välja näeb. Paljude trükilepingute puhul otsustab klient selles etapis, kas trükkimise saab plaanipäraselt läbi viia. Enamikes trükikodades vastutab Dtp-operaator ka arvutist trükiplaadile tootmisprotsessi eest.

Veebidisainer

Veebidisainer on loominguline amet internetilehtede ja veebisaitide kujundamiseks ja loomiseks, millest paljudes on ühendatud tekst heli, piltide, graafika ning videoklippidega. Veebidisainer vastutab internetilehe või veebilehtede disainimise ja kujunduse loomise eest, kasutades selleks pilte, HTML-i, CSS-i ja JavaScripti.

Kvaliteedikontrolli spetsialist

Kvaliteedikontrolli spetsialist registreerib oma kontrollide tulemused katsearuannetesse. Defektide tuvastamisel teavitavad inspektorid järelevalvespetsialiste ning aitavad tootmisprobleeme analüüsida ja parandada.

Arvutist trükiplaadile operaator

Arvutist trükiplaadile operaator valmistab ette trükiplaate, mida erinevates trükiprotsessides ja -meediumites originaalina kasutada. Trükiplaadid